Starkare varumärke och bättre organisation? Vi hjälper er!

Loid erbjuder organisatorisk kunskap och avancerad varumärkesutveckling.

Våra erbjudanden

Skillbranding – varumärkesbyggande

Läs mer

Coachning av nyckelpersoner

Läs mer

Organisatorisk utveckling

Läs mer

Våra case

Exempel på tidigare uppdrag

Ambitiös advokatbyrå

Med hjälp av skillbranding hjälpte vi en advokatbyrå att nå sina ambitiösa mål. Hemligheten var att hitta nya principer för kundsegmentering, samt att utarbeta skräddarsydd förtroendeingivande kommunikation för varje segment.

Läs mer

Välkänd offentlig organisation

Den nya marknadsledningen hotade komma i konflikt med de gamla experterna. Vi såg till att skapa nya verktyg och processer för att ledningen skulle kunna genomföra sina mål utan motstånd i organisationen.

Läs mer

Internationellt teknikföretag

Med vår hjälp kunde ett växande teknikföretag identifiera vilka av medarbetarna som var motiverade och lämpade att ta ett större ansvar. Dessa kunde under processens gång lotsast mot mer ansvarsfyllda positioner.

Läs mer

Organisation inom service, underhåll och installation

Expansionsstrategi genom förvärv av små företag, där vi tydliggör att syftet med fusionen är att rikta de lokala företagens styrkor mot expansion och samarbete.

Läs mer

Börsnoterat bolag

För att öka kapitalet och säkerställa en långsiktig värdeökning av aktierna, stöttade vi dem i att utveckla en hållbar kommunikationsstrategi riktad mot kapitalmarknaden.

Läs mer