Vi hjälper dig och organisationen att nå visionen

Loid erbjuder dig stöd i komplexa organisatoriska utmaningar och bistår med kunskap och stöd i fråga om avancerad varumärkesutveckling.

Våra erbjudanden

Skillbranding – varumärkesbyggande

Metoder och koncept för verksamheter med nischade och komplexa produkter och tjänster.

Läs mer

Coaching

För att bli en bra chef och ledare skall man främst förstå sin omgivning. Loid hjälper dig med organisatorisk kunskap, förståelse för människors drivkrafter samt verktyg för analys och utveckling av ditt företags konkurrenssituation.

Läs mer

Styrning och mål

Metoder för uppföljning och mätning som skapar handlingskraft och samsyn.

Läs mer

Organisatorisk utveckling

Perspektiv och metoder som hjälper ledningen att fokusera organisationens kraft mot utveckling och ökad konkurrenskraft.

Läs mer

Våra case

Exempel på tidigare uppdrag

Ambitiös advokatbyrå

Med hjälp av skillbranding hjälpte vi en advokatbyrå att nå sina ambitiösa mål. Hemligheten var att hitta nya principer för kundsegmentering, samt att utarbeta skräddarsydd förtroendeingivande kommunikation för varje segment.

Läs mer

Välkänd offentlig organisation

Den nya marknadsledningen hotade komma i konflikt med de gamla experterna. Vi såg till att skapa nya verktyg och processer för att ledningen skulle kunna genomföra sina mål utan motstånd i organisationen.

Läs mer

Internationellt teknikföretag

Med vår hjälp kunde ett växande teknikföretag identifiera vilka av medarbetarna som var motiverade och lämpade att ta ett större ansvar. Dessa kunde under processens gång lotsast mot mer ansvarsfyllda positioner.

Läs mer