Ambitiös advokatbyrå

Advokatbyrå lyckades skräddarsy sina erbjudanden till olika segment

En ambitiös advokatbyrå hade kommit till insikt om att deras befintliga marknads- och varumärkesstrategi inte lyckades fånga djupet och värdet av organisationens tjänster.

Därför blev målsättningen att

  1. utveckla rådgivningen till kvalificerade och lönsamma kundgrupper med höga krav
  2. bli en attraktivare arbetsgivare för kvalificerade jurister
  3. rekrytera nya seniora och högkompetenta partner

Dessa ambitiösa målsättningar krävde en omdefiniering och vitalisering av varumärket i syfte att skapa ett större värde för kunder, medarbetare och partner. De viktigaste målgrupperna bland kunderna var:

  • tjänstemän i stora privata eller offentliga organisationer
  • interna jurister i stora eller medelstora privata eller offentliga organisationer
  • medelstora ägarledda företag där ledningen ofta var hårt belastad både vad gäller tid och kompetens

Tidigare hade advokatbyrån betraktat alla dessa kunder som en enda målgrupp. Därigenom hade man helt förbisett de speciella behov och acceptanskriterier som finns hos respektive målgrupp. och som kräver helt olika sorters förtroendebyggande kommunikation.

I samarbete med advokatbyrån gjorde Loid en utvärdering och kartläggning av de olika målgruppernas kontexter och behov. Detta resulterade i

  • nya principer för segmentering av kunder och målgrupper
  • en utvecklad förtroendebyggande kommunikation
  • nya förhållningssätt till arbetet för medarbetare
  • detaljerade och noggrant skräddarsydda erbjudanden och värdestrukturer att kommunicera till kunderna.