Om oss

Vad medarbetarna gör och tänker utgör företagets verkliga strategi och värderingar

Vår utgångspunkt är att organisationer och företag i grunden bygger på sociala aktiviteter och interaktioner mellan människor. Vad organisationens medlemmar tänker och vad de faktiskt gör bestämmer organisationens verkliga strategi, värderingar och processer – oberoende av vad ledningen säger.

Därför fokuserar vi på upptäcktsdrivna och medskapande processer där ledning, mellanchefer och anställda samlas för att tillsammans skapa sin framtid. Våra verktyg hämtar inspiration och kunskap från de mest framgångsrika och insiktsfulla organisationerna, forskarna och filosoferna.

Alltför stora hierarkier skapar förvirring

Vi tror på nödvändigheten av att kombinera ett analytiskt perspektiv på strategi med insikten om att arbete och yrkesidentitet är bland de centralaste delarna av människors liv. Därför är vi övertygade om att en alltför hierarkisk styrning av organisationer ofta skapar såväl förvirring som stora nackdelar för både individ och organisation.

Vi på Loid Consulting bedriver forskning inom mangement control, organisationsutveckling och organizational fitness. Dessutom har vi utvecklat det banbrytande begreppet skillbranding, för att hjälpa företag med komplexa produkter med varumärkesstrategi.

Vi grundar vårt arbete i modern forskning

Vi har omfattande erfarenhet inom organisatorisk utveckling och förnyelse, strategiutveckling, varumärkesutveckling och executive coaching. Så förutsägbart och banalt som det kan låta är vi djupt engagerade i att hjälpa dig att utveckla och förbättra din organisation, att stärka ditt ledarskap och de interna strukturerna i ditt företag. Och vi är stolta när vi ser det hända.

Våra insatser och investeringar i dig som kund åtföljs alltid av ett helhjärtat engagemang och stöd. Vi tror på att skapa en energigivande och handlingsorienterad miljö för att hjälpa dig att nå din vision. Samtidigt som vi grundar vårt arbete i modern forskning – och i många fall även bidrar till den.

Loid Consulting utvecklar och hjälper till med lösningar för: