Om oss

Det medarbetarna tänker och gör är företagets strategi

Vi på Loid utgår från att organisationer och företag i grunden bygger på sociala aktiviteter och interaktioner mellan människor. Vad organisationens medlemmar tänker och vad de faktiskt gör utgör organisationens verkliga strategi, värderingar och processer – oberoende av vad ledningen sagt och slagit fast. 

För att skapa de bästa förutsättningarna för effektiv och energifylld utveckling fokuserar vi på upptäcktsdrivna och medskapande processer där ledning, mellanchefer och anställda samlas för att tillsammans skapa framtiden. Vi och våra verktyg hämtar inspiration och kunskap från de mest framgångsrika och insiktsfulla organisationerna, forskarna och filosoferna.

Process, riktning och mål

Vi har omfattande erfarenhet av organisatorisk utveckling och förnyelse, strategiutveckling, varumärkesutveckling och executive coaching. Så förutsägbart och banalt som det kan låta är vi djupt engagerade i att hjälpa dig att utveckla och förbättra din organisation, att stärka ditt ledarskap och de interna strukturerna i ditt företag. Och vi är stolta när det händer!

Vi utgår ifrån att arbete och yrkesidentitet är en central del av människors liv och har detta som utgångspunkt då vi arbetar med organisationens eller företagets strategi, värderingar och processer. 

Vi försöker alltid förstå våra kunders situation så bra som möjligt för att kunna bistå med just de insatser som behövs. Vi gör vårt yttersta för att varje kund ska hitta sin egen speciella form, strategi, utveckling och värderingar som leder till att kunden når sina drömmar, mål och visioner.

Hela tiden på jakt efter nya och relevanta metoder

På Loid Consulting bedriver vi forskning inom mangement control, organisationsutveckling och varumärkesutveckling. 

För närvarande arbetar vi med en modell inom varumärkesutveckling där vi delar in varumärken i tre olika typer: power brands, seduction brands och skill brands, där vår specialkompetens handlar om att hjälpa företag med komplexa produkter med varumärkesstrategi. 

Vidare är vi engagerade i ett forskningsprojekt som går ut på att hitta modeller för decentraliserad management control. Vi är också delaktiga i ett pågående projekt om att fördjupa förståelsen för de tre perspektiven på arbete (maskin-, kontrakt- och community of practice-) samt att göra det här materialet tillgängligt också på engelska.

Loid Consulting utvecklar och hjälper till med lösningar för:

Varumärkesutveckling genom skill branding

Varumärkesbyggande för dig som inte säljer globala konsumentprodukter.

Skill branding för produkter och tjänster

Coachning av ledare och nyckelpersoner

Ska vi verkligen dra åt samma håll? Att utveckla och stärka dina ledaregenskaper.

Coachning av ledare och nyckelpersoner

Organisatorisk utveckling, förnyelse och kraft

Organisationen lever och vi antingen med eller mot den.

Organisatorisk utveckling, förnyelse och kraft