Organisatorisk utveckling, förnyelse och kraft

Organisationen lever och vi antingen med eller mot den 

Organisationer är som invecklade maskiner, där alla kugghjul behöver arbeta tillsammans för att de ska kunna leverera med full kapacitet. För att maskineriet ska hållas igång finns allt från handbok till överenskomna rutiner, men utmaningen ligger i att organisationen samtidigt är och fungerar som en levande organism. Den har ofta en egen vilja, försvarsinstinkt och ett långt minne.

Den här organismen kan välja att antingen arbeta med dig som är ledare eller mot dig. 

Inom en organisation pågår hela tiden förhandlingar på alla nivåer om vad som är rätt och fel. Den skandinaviska synen på arbete innebär dessutom att medarbetarna känner att de själva vet vad som är bäst för organisationen och förväntar sig att få stor självständighet i hur de utformar sitt arbete.

Att skapa förändring kräver djup kunskap 

Att skapa utveckling och förändring kräver djup kunskap och känsla kring hur organisationer fungerar. De förändringsprocesser som inleds och genomförs måste präglas av hög effektivitet och ändamålsenlighet för att arbetet och de resurser som sätts på detta ska ha önskad effekt.

På Loid Consulting har vi under ett antal år engagerat oss i att utveckla processer som luckrar upp organisationens spänningar och vänder dessa till att bli en framåtriktad kraft som driver förnyelse.

Allt för att skapa de rätta förutsättningarna för att föra din organisation framåt, mot dina visioner och ambitiösa mål.

Bekanta dig med våra referenser

Vill du veta mer?