Organisatorisk utveckling, förnyelse och kraft

Organisationer är som levande organismer med en egen vilja och långt minne

Organisationer är som invecklade maskiner, där alla kugghjul behöver arbeta tillsammans för att de ska kunna leverera med full kapacitet. Samtidigt är organisationer som levande organismer – de har ofta en egen vilja, försvarsinstinkter och ett långt minne.

Denna organism kan välja att arbeta med dig som är ledare eller den kan välja att arbeta emot dig. Inom en organisation pågår hela tiden förhandlingar på alla nivåer om vad som är rätt och fel. Den skandinaviska synen på arbete innebär dessutom att medarbetarna känner att de själva vet vad som är bäst för organisationen och att de förväntar sig att få stor självständighet i hur de utformar sitt arbete.

Att skapa förändring kräver djup kunskap om organisationer

Att skapa utveckling och förändring kräver därför djup kunskap kring hur organisationer fungerar. Samtidigt måste de förändringsprocesser som inleds präglas av hög effektivitet och ändamålsenlighet.

På Loid Consulting har vi under ett antal år engagerat oss i att utveckla processer som luckrar upp organisationens spänningar och vänder dessa till att bli en framåtriktad kraft som driver förnyelse.

Allt för att skapa de rätta förutsättningarna för att föra din organisation framåt, mot dina visioner och ambitiösa mål.

Bekanta dig med våra referenser

Vill du veta mer?