Styrning och mål

Våra vetenskapligt beprövade metoder ger större samsyn i organisationen

Många organisationer har omfattande system för kontroll, prestationsövervakning, utvärdering och styrning. Men ändå motsvarar i många fall inte resultatet av dessa system ledningens förväntningar.

I samarbete med våra partner har vi på Loid Consulting därför utvecklat nya metoder för den här typen av styrning, som bygger på beprövad vetenskap. Våra metoder leder till en större samsyn i organisationens kring vad som är viktigt. Samtidigt kan ledningen kan förankra relevanta mått för att följa upp och styra verksamheten.

Målet är att landa i en överenskommelse kring vad som är rätt prestation för organisationen. Dessa överenskommelser spänner ofta över såväl hierarkiska som organisatoriska gränser.

Vill du veta mer?