Styrning och mål

Mål, uppföljning och mätning

Så gott som alla organisationer har omfattande system för kontroll, prestationsövervakning, utvärdering och styrning i fråga om både personal och organisationens mål. Sällan leder de ofta välutvecklade systemen till att personalen vet vad som förväntas av dem och lika sällan leder systemen till att organisationen når  de uppsatta målen. 

I samarbete med våra partner har vi på Loid Consulting därför utvecklat nya metoder för den här typen av styrning, metoderna bygger på beprövad vetenskap.

Vill du veta mer?