Skillbranding

Varumärkesbyggande för dig som inte säljer globala konsumentprodukter

På Loid Consulting har vi utvecklat en begreppsapparat kring varumärkesbyggande med tre olika grundtyper av varumärken: power brands, seduction brand och skill brands. De tre typerna av varumärken skiljer sig åt genom att man når kunderna på olika sätt, man bygger förtroende på olika sätt, erbjudanden ser ut och kommuniceras på helt olika sätt eftersom kundernas beslutsmekanismer är olika inom respektive varumärkestyp.

Power branding bygger på enkelhet och tillgänglighet såväl mentalt, affärsmässigt som praktiskt. Man arbetar med koncept som top of mind, kännedom, dominera kanaler, avtal och partnerskap. I grunden handlar det om att kunden skall behöva investera tid, pengar eller en ansträngning för att köpa något annat.

Seduction branding arbetar med vår inre osäkerhet och får oss att längta efter något som skall göra våra liv vackrare, skönare, mer spännande och ärofyllda. Vi identifierar oss med de seduction brands vi gillar och vi föraktar alternativen. Seduction brands behöver därför synas så att de kan bli beskådade och beundrade.

Skill branding fungerar särskilt bra i följande situationer:

  • Produkterna eller tjänsterna som säljs är komplexa och svåra att överblicka för kunden.
  • Kunderna har sinsemellan väldigt olika behov.
  • Det handlar om relation snarare än transaktion.

Utmärkande för kunder som köper skill brand, produkter eller tjänster, är att de generellt sett har en hög kompetensnivå och kunskap gällande produkterna och tjänsterna. 

Den höga kompetensnivån leder till att man har en både komplex och väldigt specifik uppfattning om vad det är man behöver, det vill säga väl utvecklade acceptanskriterier. Köpbesluten sker därför inte spontant eller på känsla, utan snarare efter noggrant övervägande och ofta är det frågan om en grupprocess som leder fram till ett beslut. 

Under dessa omständigheter gäller att förenklade budskap och slogans som upprepas snarare skadar relationen än bygger upp den. Man måste bygga upp sin marknadsföring, påverkan och sälj enligt helt andra premisser.

Vi på Loid Consulting är experter på skill branding. Vi har utvecklat konceptet för de verksamheter som inte gagnas av den rådande varumärkesteorin med fokus på globala konsumentprodukter såsom Coca Cola, Gillette, Marlborough. Vi har skapat metoder och referensramar för varumärken som inte följer den traditionella vägen utan är anpassade efter produkter och tjänster som, för att fungera fullt ut, kräver en hög kompetensnivå hos såväl köpare och säljare och där produkten eller tjänsten inte kan levereras om inte kunden aktivt deltar i arbetet med leveransen.

Bekanta dig med våra referenser

Intresserad av skillbranding?