Skillbranding

Avancerat varumärkesbyggande för B2B-branscher


Verkar du i en bransch som säljer komplexa produkter eller tjänster till en nischad målgrupp? Traditionell varumärkesteori fungerar isåfall dåligt för din marknadsföring, eftersom den är utgår från konsumentprodukter som säljs till en bred massa.

På Loid Consulting har vi utvecklat konceptet skillbranding för att ge en teoretisk referensram för varumärken som inte följer den traditionella vägen som utstakats av Coca Cola och andra dylika produkter. Skillbranding fungerar särskilt bra i följande situationer:

  • Produkterna eller tjänsterna som säljs är komplicerade.
  • Utbudet kan vara väldigt brett och låter sig omöjligen fångas i en enda slogan.
  • Kundmålgrupperna är specifika och nischade och kan sinsemellan ha väldigt olika behov.
  • Kunderna har generellt sett hög kompetensnivå och kunskap gällande produkterna och tjänsterna.
  • Köpbesluten sker därför inte spontant och på känsla, utan snarare efter noggrant övervägande.

Bekanta dig med våra referenser

Intresserad av skillbranding?