Skill brand-företag

Riktade budskap och en långsiktig  kommunikationsstrategi mot finansmarknaden

Efter sin börsintroduktion hade ett företag med en innovativ produkt mött en nedgång i lagervärdet. Företaget behövde ytterligare kapital och ville arbeta för en långsiktigt hållbar ökning av aktievärdet.

Loid Consulting stöttade dem att utveckla en långsiktig och hållbar kommunikationsstrategi som var riktad mot kapitalmarknaden och mot långivare och viktiga kundsegment. Den stora utmaningen var att fånga den tekniska komplexiteten och förstå hur även små skillnader i kundsammanhang kan få stora konsekvenser för marknadens värdering av kundens produkt. Genom att bygga ett mångfacetterat skillbrand kompletterat med valda inslag av mer traditionell varumärkesstrategi lyckades företaget nå de olika målgrupperna med riktade och konkreta budskap. 

Den interna synen mellan ledningen och personalen på produkter och kundgrupper var inte i harmoni med varandra. De olika avdelningarna, ledningsgruppen och styrelsen hade helt olika och oförenliga synpunkter på hur man skulle driva organisationen framåt – en situation som tyvärr inte är ovanlig och som effektivt stoppar ett företags ambition.

Att arbeta systematiskt och målmedvetet med företagets branding mot kapitalmarknaden och viktiga kundsegment krävde att företaget tillsammans med Loid Consulting identifierade och prioriterade olika målgruppers acceptanskriterier och behov. Detta möjliggjorde utveckling av målgruppsspecifika erbjudanden och värdestrukturer och val av lämpliga kommunikationskanaler för maximal effekt. Dessutom användes arbetsprocessen för att skapa samsyn kring den framtida utvecklingen av produkter och teknik.

Byggandet av företagets skill brand gjorde det möjligt att samtidigt skapa en gemensam vision för framtiden och fokusera på effektiv produkt- och marknadsutveckling.