Skill brand-företag

En långsiktig hållbar kommunikationsstrategi mot finansmarknaden

Efter sin börsintroduktion hade ett företag med en innovativ produkt mött en nedgång i lagervärdet. Företaget behövde ytterligare kapital och ville arbeta för en långsiktigt hållbar ökning av aktievärdet.

Loid Consulting stöttade dem att utveckla en hållbar kommunikationsstrategi som var riktad dels mot kapitalmarknaden, och dels mot långivare och viktiga kundsegment. Detta genom att bygga ett mångfacetterat skillbrand kompletterat med valda inslag av mer traditionell varumärkesstrategi. Huvudutmaningen var att fånga den tekniska komplexiteten och förstå hur även små skillnader i kundsammanhang kan få stora konsekvenser för marknadens värdering av kundens produkt.

Den interna synen på produkter och kundgrupper var inte i harmoni med varandra. De olika avdelningarna, ledningsgruppen och styrelsen hade helt olika och oförenliga synpunkter på hur man skulle driva organisationen framåt – en situation som tyvärr inte är ovanlig och som effektivt stoppar ett företags ambition.

Att arbeta systematiskt och målmedvetet med företagets branding mot kapitalmarknaden och viktiga kundsegment krävde att vi identifierade och prioriterade olika målgruppers acceptanskriterier och behov. Detta möjliggjorde utveckling av målgruppsspecifika erbjudanden och värdestrukturer och val av lämpliga kommunikationskanaler för maximal effekt. Dessutom använde företagets ledning arbetsprocessen för att skapa samsyn kring den framtida utvecklingen av produkter och teknik.

Byggandet av företagets skill brand gjorde det möjligt att samtidigt arbeta med att skapa en gemensam vision för framtiden och fokusera organisationens kapacitet mot effektiv produkt- och marknadsutveckling.