Företag inom service och underhåll

Vi hjälpte att driva igenom en expansionsstrategi med förvärv av små företag

En stor organisation inom service, underhåll och installation hade en ambitiös expansionsstrategi att förvärva små företag. De förvärvade företagen skulle var framgångsrika, lokalt rotade och ha en stark kundbas. Företagen styrdes oftast av de servicetekniker som en gång grundat dem.

Ledningens mål var att slå samman alla nya företag till “One Firm” och hade utarbetat mål, vision, organisationsstruktur och en ny gemensam företagskultur. Efter att ha implementerat av den nya övergripande planen hos några av de förvärvade företagen fick VD kraftig negativ feedback. Planen mottogs inte väl av de införlivade företagens medarbetare.

Ledningen insåg att de behövde hjälp med fusionen och kontaktade oss. Det tog oss ett tag att övertyga dem om varför deras valda plan för “One Firm” var olämplig och till och med motverkade deras syfte att skapa kraft och harmoni i organisationen.

Vi tydliggjorde vikten av att få de lokala entreprenörerna att förstå att meningen med sammanslagningen var att rikta styrkan i de lokala företagen mot expansion och samarbete. Vi betonade vikten av att se till att omvandlingen aldrig skulle hämma enheternas möjligheter att fortsätta göra ett bra jobb eller behålla goda relationer med sina kunder.

Vi gav alla lokala verksamhetschefer i uppdrag att samla in data som visar hur företagen fungerade och vilka problem och utmaningar som fanns lokalt. I utvecklingsprocessen inkluderade vi medarbetare och lokal ledning så att de själva kunde delta i att definiera nya strukturer, processer och arbetsmetoder. Som en fördel upplevde de också att den nya ledningen intresserade sig djupt för deras verksamhet, brydde sig om dem som enskilda företag och kunde hjälpa dem med saker de själva inte hade kompetens eller förmåga att hantera.